کابل کشی شبکه

ارائه کلیه خدمات پسیو شبکه
برخی خدمات پسیو شرکت به شرح زیر می باشد:
• طراحی ، بهینه سازی و جابجایی اتاق سرور
• طراحی انواع شبکه و مستند سازی
• داکت کشی
• نصب تراکینگ
• کابل کشی cat5e
• کابل کشی cat6
• فرم دهی کابل ها و لدر کشی
• نصب رک دیواری و ایستاده
• آرایش رک و نصب سینی
• نصب patch panel cat5e
• نصب patch panel cat6
• نصب keystonecat5e
• نصب keystonecat6
• نصب RJ-45 cat5e
• نصب RJ-45 cat6