۲۵ سال از تولد گروه امداد رایانه گذشت

امیدواریم همچون گذشته گرمی حضورشما عزیزان رو کنار خود داشته باشیم و بتوانیم سریع ترین و باکیفیت ترین خدمات را برای شما عزیزان به ارمغان آوریم.
هدف امداد رایانه در این ۲۵ سال، حضور سریع، کیفیت متفاوت ،ارزانترین خدمات و همچنین پشتیبانی دقیق و پاسخگو بوده است.
ممنون ازشما عزیزان همیشه همراه امداد رایانه